top of page
Roze graanmuur

Leespraat en rekenlijn

Wat is het?

Leespraat is een gestructureerde methodologie waarmee we door middel van geschreven woorden een breed scala aan essentiële vaardigheden kunnen ontwikkelen. Deze omvatten het helder articuleren, het opbouwen van correcte zinnen, het onderscheiden van klanken, vloeiend spreken, het vertrouwd raken met letters en woorddelen, het ontwikkelen van planningsvaardigheden, het bevorderen van zelfredzaamheid in dagelijkse activiteiten, het stimuleren van zelfstandig werken, het aanleren van praktische vaardigheden, het vergroten van de woordenschat, het ontdekken van onderwerpen uit de wereldoriëntatie, het versterken van taalbegrip en grammatica, het verbeteren van begrijpend lezen, het aanscherpen van denkvaardigheden, het bevorderen van zelfsturing, het ontwikkelen van effectieve gespreksvaardigheden, het versterken van communicatie, het verbeteren van sociale interacties en het bevorderen van emotionele groei.

Binnen Leespraat maken we gebruik van de visuele benadering om een betekenisvolle leeservaring te creëren. We bieden een gestructureerde route naar het begrijpen en toepassen van geschreven taal, waarbij we de unieke behoeften van elk individueel kind in acht nemen.

Kind tekenen
WhatsApp Image 2021-12-25 at 10_edited.jpg

Voor Wie?

Voor kinderen die uitdagingen ondervinden bij het ontwikkelen van hun spraak- en taalvaardigheden, zoals kinderen met spraak- en taalproblemen, biedt Leespraat een passende oplossing. Bovendien is Leespraat ook geschikt voor kinderen met ASS, dyslexie en jongvolwassenen die geen leesvaardigheden hebben verworven.

Leespraat is toegankelijk voor zeer jonge kinderen, waarbij de enige vereiste is dat het kind in staat is om afbeeldingen met elkaar te associëren. Met andere woorden, het kind kan visueel identieke elementen herkennen.

Binnen het drempelprogramma van Leespraat komt de kernwaarde van motivatie aan bod. Het kind waarmee we werken, wordt aangemoedigd door de aangeboden activiteiten. In dit programma laten we het kind kennismaken met geschreven taal door middel van boeiende spelletjes en activiteiten. We integreren leeswoorden in leuke spelletjes, noteren liedteksten, schrijven de namen van familieleden bij hun foto's en plaatsen bijvoorbeeld de naam van het kind op zijn of haar stoel. Hiermee trachten we een intrinsieke interesse voor geschreven taal op te wekken.

Organisatie en planning

Leespraat is een uitstekende methode om een overzicht van je dagplanning aan te bieden. Ook wanneer het kind nog niet kan lezen, kunnen we al enkele woorden opschrijven waarin duidelijk wordt wat er wordt verwacht. Wanneer het zwart op wit geschreven staat, is het 'echt'. Het kind heeft een visueel beeld van wat je eigenlijk verwacht. Dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om uit te voeren.

bottom of page