top of page
D5E7C6D1-EFD3-403C-AFC1-715078BB81F4_edited.jpg

Leespraatbegeleiding

Leren lezen om te leren praten

Vindt jou kind het moeilijk om woorden duidelijk uit te spreken of in zinnen te praten? Blijft zijn kennis van de wereld beperkt tot wat hij al kent of zijn eigen interesses? Kan hij geen hulpvraag stellen op school? Verstaat familie niet wat je kind wil vertellen? Heeft je kind geen zin om te communiceren? Begrijpt je kindje niet wat je bedoelt als je een vraag stelt?

Ik kan je helpen met de opstart van leespraat of ik kan samen met jullie op pad gaan om op regelmatige basis samen te werken.
Zo kunnen we leren praten, articuleren, onze gevoelens benoemen, activiteiten zelfstandig uitvoeren, grammatica, lettters, woorddelen herkennen, kennis over de wereld krijgen of leerstof preteachen.

Samen zorgen we ervoor dat je kind woorden leert lezen en deze kan gebruiken om te praten met anderen. Je kind kan leren zelfstandig werken en doorwerken omdat hij beter begrijpt wat er van hem verwacht wordt.

Je kind krijgt tools aangeboden die hij kan gebruiken in zijn dagelijkse communicatie. We leren zinnetjes die ook in de dagelijkse taal gebruikt zullen worden. Hierdoor zal hij gegarandeert zelfzekerder worden over zijn eigen kunnen en meer plezier beleven in communiceren.

Wat is het?

Leespraat is een methode waarbij we via geschreven woorden vaardigheden gaan aanleren zoals articuleren, zinsbouw, auditieve discriminatie, vloeiend praten, letters en woorddelen leren kennen, planning, zelfredzaamheid (bij dagelijkse activiteiten), zelfstandig werken, praktische vaardigheden, woordenschat,  WO-onderwerpen leren kennen, taal en grammatica, begrijpend lezen, denkvaardigheden, zelfsturing, gespreksvaardigheden, communicatie, sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.

We gebruiken de visuele route naar betekenisvol leren lezen. 


WhatsApp Image 2022-10-03 at 2.40_edited.png
WhatsApp Image 2021-12-25 at 10_edited.jpg

Voor Wie?

Voor kinderen die het moeilijk vinden om te leren praten, kinderen met spraak-en taalproblemen dus. Verder kan leespraat ook ingezet worden bij kinderen met ass, dyslexie, jongvolwassenen die niet hebben leren lezen ed.

Leespraat is al geschikt voor zeer jonge kinderen. De enige voorwaarde die er is, is dat je kind plaatjes bij elkaar kan matchen. Dat wil zeggen, zien dat het dezelfde is.

Dan kunnen we starten met het drempelprogramma. Hier begint de rode lijn van leespraat: motivatie. Het kind waar we mee werken moet getriggerd worden door wat we aanbieden. In het drempelprogramma laten we het kind kennismaken met geschreven taal.

We spelen leuke spelletjes en voorzien die van leeswoorden, we schrijven liedjes op, schrijven de namen van familieleden bij hun foto's, kleef de naam van je kind op zijn stoel... We wekken interesse voor schriftelijke taal.

Organisatie en planning

Leespraat is een uitstekende methode om een overzicht van je dagplanning aan te bieden. Ook wanneer het kind nog niet kan lezen, kunnen we al enkele woorden opschrijven waarin duidelijk wordt wat er wordt verwacht. Wanneer het zwart op wit geschreven staat, is het 'echt'. Het kind heeft een visueel beeld van wat je eigenlijk verwacht. Dat maakt het gewoon een stuk makkelijker om uit te voeren.

bottom of page